Business Energetics

Transformerande Business Coaching för själsledda kvinnliga företagsledare.

I BUSINESS ENERGETICS aktiverar vi din NEXT LEVEL ledarenergi så du utan ursäkt kan ta ditt företag dit du önskar och dina klienter till bestående genombrott och resultat.

Att lyckas i sin business är strategi, javisst! men om vi inte kan backa upp, hålla och äga strategierna med vår fulla energi, tilltro och självkraft så kommer vi aldrig lyckas BEFÄSTA och BEVARA växande i vårt företag.

Business energetics

Låter det här som du?

 • Du tjänar okej men sitter fast vid lite för låga priser och känner dig frustrerad över att du inte lyckas höja dem.
 • Du gör det som behövs i din business endast när du är på humör eller känner för det men vill egentligen vara mer konsekvent.
 • Du fortsätter göra som alla andra i branschen trots att det inte fungerar helt för dig eftersom du tror att det är det enda rätta.
 • Du vågar inte uttrycka din sanning fullt ut eller coacha / leda så som du vet ger resultat för dina klienter eller kunder av rädsla för att bryta mot ”regler” om hur man ska göra.
 • Du undviker att ta plats på bild, video eller på annat sätt vara ”ansiktet” för ditt företag för det känns obekvämt.
 • Du vågar inte delegera arbetsuppgifter eller anlita hjälp trots att du behöver det av rädsla för att inte kunna betala dem.
 • Du låter bli att fatta de beslut ditt företag behöver av dig av oro att det ska bli fel eller att du inte ska klara hantera effekterna av beslutet.
 • Du låter dig stoppas i ditt växande när du behöver ta tag i tekniska lösningar för ”du är ingen teknisk person”
 • Du säljer erbjudanden, kursplatser och coachning men du sitter fast i en känslomässig lanserings berg och -dalbana och känner dig lätt traumatiserad av din egen business.

Live mastermind

Business Energetics hjälper dig förkroppsliga den självklara kvinnan du alltid vetat att du är, din roll som själsdriven företagsledare och VD för ditt själsföretag.

Business Energetics är en 8 veckor live mastermind för att justera och uppgradera ditt företags hela attityd så du kan tjäna större pengar, leda utan oro och skapa betydande genombrott för dem du jobbar med.

Vem är det för?

För dig som redan leder en etablerad själsverksamhet, deltid eller heltid och som är redo för nästa nivå utan att veta hur du ska ta dig dit.

För dig om är villig att anta en attityd av “no matter what”. Det vill säga dyka upp dagligen no matter what för din vision och för din business.

För dig som är redo att vara dig själv och lita på att du vet vad som är bäst för din verksamhetsutveckling.

För dig som gått BUSINESS ESSENTIALS och är redo att ta steget till nästa nivå.

För dig som företagsledare, studioägare, soul-preneur, kreatör, aktivt verksam coach, mentor, guide, service baserad konsult, healer, terapeut, lärare inom yoga, mindfulness eller annan wellnessroll som redan har återkommande intäkter.

För dig som vill skala upp din själsverksamhet men inte vet hur.

För dig som vill omge dig med andra kvinnliga företagsledare som tror på samma möjligheter och som har liknande vision och uppdrag i världen som dig.

...matchar din personliga energi din strategi och visionen för ditt själsföretag?

Om svaret är nej så är BUSINESS ENERGETICS för dig!

"You can loose your job, but you can´t loose your calling"

Business Energetics

Vad gör vi i Business energetics?

Få en inblick i den road-map vi följer i Business Energetics!

The Clean-up!

Vi “städar upp” allt det som inte är i linje med din vision och företagets mission och sätter nya ”standards” för din business.

Det gäller erbjudanden, priser, relationer, samarbeten, gränser och värderingar.

Voice + brand activation

Vi bryter igenom inre barriärer och motstånd mot att höras och synas för att aktivera din och företagets unika röst och budskap. 

Systems & Flow

Vi identifierar brister i strukturer, system och flöden i din själverksamhet för att täppa igen energi läckage och skapa förutsättningar för överflöd. Vi tittar på säljprocesser, annonsering och ”funnels” och delegering.

Mastery & Elevation

Vi utvecklar och fördjupar vår roll som företagsledare, ”mästare” och expert.

Vi lär oss bemästra resultat, ”svåra” klienter och ger vår verksamhet större möjlighet att ta marknadsandelar. Vi befäster det som skiljer ut oss från mängden.

Business energetics

Vem är det inte för?

 • För dig som just startat din business, inte haft kunder eller klienter alls eller endast sporadiskt.
 • För dig som inte vet din målgrupp eller dina erbjudanden (se Business Essentials)
 • För dig som har din själsverksamhet endast som hobby.
 • För dig som inte är redo att prioritera daglig tid och ansträngning på din business.
 • För dig som har intäkter under cirka 20-30.000kr per månad.
 • För dig som letar efter en ”copy-paste” modell för din business istället för att göra arbetet som krävs för att ta fram något särskilt och unikt för dig.

Är det dags för dig att verkligen fokusera på rätt saker,
sluta hålla tillbaka din kapacitet och börja ta emot det du vet finns tillgängligt för dig och ditt själsföretag?

Det här ingår

 • 75-90 minuter coaching sessioner live online varje vecka i en liten exklusiv grupp för vägledning med Leila.
 • Kursportal med digitala resurser och verktyg specifikt framtagna för dig och ditt själsföretag.
 • Privat Facebook-grupp för extra material, mentorskap, gemenskap och stöd.
 • Unika ”mästar”-klasser ledda av Leila och av inbjuden gäst med stor erfarenhet av själsföretagande och ledarskap.
 • Rutiner, ritualer och vanor för att förkroppsliga din next level energi.

Din coach och lärare

Ingen strategi i världen fungerar om du inte använder den.

Det är jag som är Leila, själs-entreprenör och business mentor.

Jag har en bakgrund som projektledare, produktchef, kampanjledare och som egen företagare som sträcker sig många år bakåt i tiden. 

Min passion är att visa alla själs-ledda kvinnor med företag inom wellness, hälsa, andlighet, kreativitet och coachning att det är möjligt att försörja ett liv, en familj och att ha en givande karriär på det som kallar och lockar allra mest. 

Ett av de viktigaste skiftena i mitt företagande kom när jag på riktigt klev in i energin av någon som leder ett framgångsrikt företag. När jag blev VD för mitt eget företag och en ledare som TROR på att mirakel och ”quantum leaps” i min business är möjliga. Utan den tron fastnade jag alltid lite lägre än vad jag hade som mål för mitt företags växande. Och jag har upptäckt att detsamma gäller många av mina businessklienter. De fastnar i övertänkande, jämförelse, jante, otydlighet, obeslutsamhet och självtvivel. Vilket hindrar dem från implementering av de strategier som skulle kunna lyfta dem till oanade höjder.

Därför har jag skapat BUSINESS ENERGETICS.

Så du som själsföretagare ska kunna aktivera din next level ledarenergi och aldrig mer behöva tvivla på ditt unika livsuppdrag och din vision för dig, ditt företag och för världen. 

Start 5 december 2022 med uppehåll över jul/nyår.

Förlanseringspris just nu 30 000kr, går upp till 35 000kr 28/11
Delbetalning möjlig.

Translate